Osvětlení a energetické systémy a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI Osvětlení a energetické systémy a.s.

Základní informace, poslání společnosti

Akciová společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM, a.s.) byla založena společností CITELUM, S.A. (francouzská akciová společnost "societé anonyme") a Východočeskou energetikou, a.s. Zakladatelská smlouva byla podepsána 19.6.1996, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 31.10.1996.

  • Obchodní jméno: Osvětlení a energetické systémy a.s.
  • Sídlo společnosti: Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, Praha 4
  • Identifikační číslo společnosti (IČ): 25088092
  • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 25088092

Původní základní jmění společnosti bylo 5 mil. Kč, z toho CITELUM, S.A. vložila 2 600 tis. Kč, Východočeská energetika, a.s. 2 400 tis. Kč.

Valná hromada společnosti konaná 3.12.1998 rozhodla o navýšení základního jmění o 85 mil. Kč formou upsání nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že úpis nad tuto částku se nepřipouští. CITELUM, S.A. upsala na toto zvýšení základního kapitálu 442 ks akcií, které splatila peněžitým vkladem ve výši 44.200.000,- Kč. VČE, a.s. upsala na toto zvýšení základního kapitálu 408 ks akcií, které splatila peněžitým vkladem ve výši 40.800.000,- Kč. S účinností ode dne 11.7.2017 došlo ke změně názvu naší obchodní společnosti CITELUM, a.s. na Osvětlení a energetické systémy a.s. s tím, že veškeré ostatní skutečnosti zůstávají nezměněny. Tato změna nastala v souvislosti se změnou majoritního vlastníka, kterým se odkupem podílu od společnosti CITELUM, S.A. stala společnost ELTODO, a.s. S účinností ode dne 10.1.2018 se společnost ELTODO, a.s. stala jediným a výhradním vlastníkem společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je přenesená správa veřejného osvětlení spolu s poskytováním elektroinstalačních prací, služeb a výkonů v souvislosti s provozováním světelných sítí, zařízením městského provozu - světelná dopravní signalizace, přechody pro chodce, trafostanice, elektrické přípojky a nová odběrná místa, architektonické nasvětlování, projekční a revizní činností, konzultační a poradenská služby.

Představenstvo společnosti: prohlédnout složení představenstva
Dozorčí rada společnosti: prohlédnout složení dozorčí rady

Aktivity společnosti: prohlédnout
Podnikatelské plány společnosti: prohlédnout
Výroky auditora k účetní uzávěrce společnosti: prohlédnout

Složení akcionářů a majetkové propojení: prohlédnout

Valná hromada rozhodla o zaknihování akcií: prohlédnout

kontakt Citelum

© Osvětlení a energetické systémy a.s. | GDPR