Osvětlení a energetické systémy a.s.

PRO ZÁKAZNÍKY

Montážní činnost
v této oblasti zajišťujeme výstavbu sítí nízkého a vysokého napětí a veřejného osvětlení v jakémkoliv rozsahu od zemních prací po geodetické zaměření

Projektová činnost
vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci na elektrorozvody nízkého i vysokého napětí a veřejného osvětlení. Vše po dohodě od geodetického zaměření před zahájením prací po podání na stavební úřad.

Kontaktní osoba:
Karel Jelínek
Mobil: + 420 724 955 018
E-mail: jelinekk@o-es.cz

Vyjádření k PD
Vyjádření k existenci sítí a zařízení VO ve správě OES a. s.:
Aplikace eŽádost
Průvodce podáním žádosti

Kontaktní osoba:
Jakub Ondřej
Vedoucí divize Přelouč
mobil: +420 602 538 581
e-mail: ondrejj@o-es.cz

Přenesená správa veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, dopravní signalizace a věžních hodin

Světelné studie a realizace slavnostního osvětlení

Podnikatelské plány společnosti: prohlédnout
Výroky auditora k účetní uzávěrce společnosti: prohlédnout

Máte zájem o naše služby?
Dotazník pro správu, provoz, údržbu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení, světelné a dopravní signalizace.

kontakt Citelum

© Osvětlení a energetické systémy a.s.